ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพร
<<< เข้าสู่หน้าหลัก >>>
สำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น เลขที่ ๔ ถ.หน้าศูนย์ราชการ ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น ๔๐๐๐๐ โทร.๐-๓๔๒๓-๖๕๒๘, ๐-๔๓๒๓-๘๑๐๖ โทรสาร ต่อ ๑๑,๒๔