ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของ สำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น