รายการวิทยุที่ดินขอนแก่นเพื่อประชาชน Print
Written by Administrator   

นายฉาดฉาน นิลกำแหง รรท.เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น จัดรายการวิทยุที่ดินขอนแก่นเพื่อประชาชนคลื่น 91.50 Mhz รับฟังสาระความรู้เกี่ยวกับที่ดิน, รอบรู้เรื่องที่ดิน ออกอากาศตั้งแต่เวลา ๑๑.๓๐ - ๑๒.๓๐ น. ๑ ชั่วโมงโดยประมาณ เมื่อ วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์และสนับสนุนจากสถานีวิทยุคนดีศรีอีสาน ม.มหามกุฎราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน อ.เมือง จ.ขอนแก่น