ตรวจเยี่ยมเตรียมความพร้อมเปิด ส่วนแยกอุบลรัตน์ Print
Written by Administrator   
นายฉาดฉาน นิลกำแหง รกท.เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น และนายสาโรช โนนศรีชัย หัวหน้าฝ่ายทะเบียน ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมเตรียมความพร้อมการเปิด สำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแ่ก่น สาขาน้ำพอง ส่วนแยกอุบลรัตน์ โดยมี นางทองพูน สานติตะ เจ้าพนักงานที่ดินอำเภออุบลรัตน์และคณะ รายงานความคืนหน้าการปรับปรุงต่อเติมอาคารสถานที่ เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ เวลาประมาณ ๑๔.๓๐ น.<คลิกรูปเพื่อดูภาพต่อไป>