กิจกรรมวันครบรอบ ๑๑๑ ปี กรมที่ดิน สาขาบ้านฝาง Print
Written by Administrator   
นางคนิดา แสนสงค์ เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น สาขาบ้านฝาง พร้อมเจ้าหน้าที่ จัดกิจกรรมวันครบรอบ ๑๑๑ ปี กรมที่ดิน มีกิจกรรม ทำบุญเลี้ยงพระ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับกรมที่ดิน ฯลฯ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการใกล้เคียงและประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก เมื่อวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕