กิจกรรมวันครบรอบ ๑๑๑ ปี กรมที่ดิน สาขาหนองเรือ Print
Written by Administrator   
นางรัตนาภรณ์ สำแดง เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น สาขาหนองเรือ พร้อมเจ้าหน้าที่ จัดกิจกรรมวันครบรอบ ๑๑๑ ปี กรมที่ดิน มีกิจกรรม เลี้ยงอาหารกลางวันราษฎร, เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับกรมที่ดิน ฯลฯ เมื่อวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕