ประชุมประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ Print
Written by Administrator   

ประชุมประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ นายฉาดฉาน นิลกำแหง รกท.เจ้าพนักงาานที่ดินจังหวัดขอนแก่น ประชุมเจ้าสาขา/ที่ดินอำเภอ/หัวหน้ากลุ่ม/หัวหน้าฝ่าย/ศูนย์เดินสำรวจออกโฉนดที่ดิน เมื่อวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๕ เวลาประมาณ ๑๐.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น