ตรวจ เร่งรัด ความพร้อมเปิดส่วนแยกอุบลรัตน์ Print
Written by Administrator   

นายฉาดฉาน นิลกำแหง รกท.เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น และนายสาโรช โนนศรีชัย หัวหน้าฝ่ายทะเบียน ได้เดินทางไปที่ อ.อุบลรัตน์ เพื่อตรวจ เร่งรัดการปรับปรุงอาคารสถานที่, อุปกรณ์สำนักงาน ของสำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแ่ก่น สาขาน้ำพอง ส่วนแยกอุบลรัตน์ ใหม่ โดยมี นางทองพูน สานติตะ เจ้าพนักงานที่ดินอำเภออุบลรัตน์ รายงานว่า ระบบไฟฟ้า, ประปา, สุขา, พัดลมระบายอากาศและระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์พร้อมใช้งาน เมื่อวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๕ เวลาประมาณ ๑๔.๓๐ น