ประชุมพิจารณาความชอบ ปี ๑/๒๕๕๕ Print
Written by Administrator   

"ประชุมพิจารณาความชอบ ปี ๒๕๕๕ ครั้งที่ ๑" คณะกรรมการประชุมพิจารณาความดีความชอบของข้าราชการ-ลูกจ้างประจำ ได้ประชุมพิจารณา-วิธีดำเนินการพิจารณาความชอบตามแบบประเมิน ปี ๒๕๕๕ ประกอบด้วยหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย, เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดฯสาขา และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เมื่อวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๕ เวลาประมาณ ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น