countdown ๔ วัน ทันเปิดส่วนแยก Print
Written by Administrator   
"countdown ๔ วัน ทันเปิดส่วนแยก" นายฉาดฉาน นิลกำแหง รกท.เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น กำกับ ควบคุม เร่งรัด การเตรียมการเปิดส่วนแยกอุบลรัตน์ เพื่อให้ทันกำหนด วันนี้ได้ตรวจการติดตั้งแอร์ในส่วนพื้นที่บริการประชาชน, การขนย้ายระวาง+ตู้ ของฝ่ายรังวัด โดยมีนางทองพูน สานติตะ เจ้าพนักงานที่ดินอำเภออุบลรัตน์ และนางนิรัช มีอุบล นายช่างรังวัดชำนาญงาน สจ.ขอนแก่น สาขาน้ำพอง ต้อนรับและดำเนินการ เมื่อวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๕ เวลาประมาณ ๑๕.๐๐ น.