นำร่องคลินิกคอมฯเคลื่อนที่ ๑/๕๕ Print
Written by Administrator   
นำร่องคลินิกคอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ นายยรรยงค์ เสาร่อน ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งพนักงานพิมพ์ ร่วมกับ นายอิทธิพล กาฬอ่อนศรี ติดตั้ง-ซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์บริหารงานทะเบียนที่ดินและ ดูแล-ตรวจสอบระบบเครือข่าย เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการบริการประชาชน และนำร่องไปสู่การขยายผลเพื่อบริการสำนักงานที่ดินในจังหวัดขอนแก่นต่อไป เมื่อวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. ที่ สจ.ขอนแก่น สาขาบ้านไผ่