เก็บภาพมาฝาก ปิดฉาก "ขอนแก่นเกมส์" Print
Written by Administrator   
เก็บภาพมาฝาก ปิดฉาก "ขอนแก่นเกมส์" กีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๐ "ขอนแก่นเกมส์" ระหว่างวันที่ ๓-๑๓ มีนาคม ๒๕๕๕ วันนี้ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๕ เป็นวันสุึดท้ายของการแข่งขันและมีพิธีปิดการแข่งขันที่สนามกีฬากลางจังหวัดขอนแก่น เวลาประมาณ ๑๗.๐๐-๒๐.๐๐ น.  ส่วนครั้งที่ ๔๑ "เชียงใหม่เกมส์" จังหวัดเชียงใหม่เป็นเจ้าภาพ บรรยากาศขอบรรยายด้วยภาพตั้งแต่ต้นจนจบ นะคร๊าบ...