รายการวิทยุที่ดินขอนแก่นเพื่อประชาชน Print
Written by Administrator   

นายฉาดฉาน นิลกำแหง รกท.เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น จัดรายการวิทยุที่ดินขอนแก่นเพื่อประชาชน คลื่น ๙๑.๕๐ Mhz รับฟังสาระความรู้เกี่ยวกับที่ดิน, รอบรู้เรื่องที่ดิน ออกอากาศตั้งแต่เวลา ๑๑.๓๐ - ๑๒.๓๐ น. ๑ ชั่วโมงโดยประมาณ เมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๕