คลินิกคอมฯเคลื่อนที่ ๓/๕๕ Print
Written by Administrator   
คลินิกคอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ นายยรรยงค์ เสาร่อน ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งพนักงานพิมพ์/จนท.ไอทีและพัฒนาเว็ปไซต์ สจ.ขอแก่น ติดตั้งอุปกรณ์-กำหนดเครือข่ายไร้สาย (WIFI)  และตั้งค่าเครื่องพิมพ์หัวเข็ม สำหรับพิมพ์ใบเสร็จด้วยคอมพิวเตอร์ ที่ สจ.ขอนแก่น สาขาหนองเรือ เมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๓๐ น.