คณาจารย์และนักศึกษาปริญญาเอกศึกษาดูงาน Print
Written by Administrator   
คณะคณาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม จำนวน ๕๐ คน ึกษาดูงานที่สำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น โดยนายฉาดฉาน นิลกำแหง รกท.เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น และชาวดินขอนแก่น ให้การต้อนรับ ตลอดจนบรรยายการบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและตอบคำถามของคณาจารย์และนักศึกษา พร้อมนำคณะเยี่ยมชมสถานที่ตลอดจนการให้บริการประชาชน เมื่อวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๕ เวลาประมาณ ๐๘.๓๐-๑๑.๐๐ น