ตรวจราชการประจำปี ๒๕๕๕ สาขาแวงน้อย Print
Written by Administrator   
นายฉาดฉาน นิลกำแหง รกท. เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น, นายสาโรช  โนนศรีชัย หัวหน้าฝ่ายทะเบียน, นายประวิตร บรรจงการ รก.หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการที่ดิน,นายศักดิ์ชัย วงศ์อัครวัต หัวหน้าฝ่ายรังัด,นางเอมอร อึ้งวงษ์วัฒนา นักวิชาการที่ดินชำนาญการ, นางกษิรา ยอดบุญ หัวหน้าฝ่ายควบคุมและรักษาหลักฐานที่ดิน, นายกิตติ แพงศรี หน.งานนิติกรรม ๒, นางวรันยา แสงจันดา นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ ตรวจราชการ ที่สำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น สาขาแวงน้อย เมื่อวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๕ โดยมี นายพงษ์สุวัจน์ ไชยต้นเทือก เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น สาขาแวงน้อยพร้อมเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับการตรวจ