ประชาสัมพันธ์แนะนำประชาชน Print
Written by Administrator   
นายสาโรช โนนศรีชัย หัวหน้าฝ่ายทะเบียน สจ.ขอนแก่น ประชาสัมพันธ์แนะนำประชาชนทุกวันทำการ ในการเข้ารับบริการงานสำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น เพื่อให้ประชาชนผู้มาใช้บริการได้เตรียมเอกสารของตนเองให้พร้อมก่อนเข้ารับบริการในขั้นตอนต่อไป มื่อวันอังคารที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๕ ณ บริเวณเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ สจ.ขอนแก่น