สืบสานวัฒนธรรมไทย รดน้ำขอพรพ่อเมืองขอนแก่น Print
Written by Administrator   
สืบสานวัฒนธรรมไทย รดน้ำขอพรพ่อเมืองขอนแก่น นายทรงพล จำปาพันธุ์ รองผู้ว่าราชการ นำคณะหัวหน้าส่วนราชการ, รัฐวิสาหกิจ, เอกชนและประชาชน รดน้ำขอพร นายสมบัติ ตรีวัฒน์สุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นและนายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น และนายฉาดฉาน นิลกำแหง รกท.เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น นำคณะข้าราชการในสังกัีดรดน้ำขอพร พ่อเมืองขอนแก่น-นายกเหล่ากาชาด, รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น และหัวหน้าส่วนราชการ เมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๕ ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น