สาขาหนองเรือ ถวายอาลัยพระศพเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี Print
Written by Administrator   
นายมีเดช สายัณห์ เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น สาขาหนองเรือและเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและถวายดอกไม้จันทน์ "สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี" สู่สวรรคาลัย  เมื่อวันจันทร์ที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๕ ณ วัดสิทธิการาม ตำบลหนองเรือ อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น