ตรวจราชการประจำปี ๒๕๕๕ ส่วนแยกอุบลรัตน์ Print
Written by Administrator   

นายฉาดฉาน นิลกำแหง รกท.เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่นและคณะตรวจราชการสำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น ตรวจราชการ ที่สำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น ส่วนแยกอุบลรัตน์ เมื่อวันอังคารที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๕ โดยมีนายปฏิคม รอดชีวี เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น สาขาน้ำพอง ส่วนแยกอุบลรัตน์ พร้อมเจ้าหน้าที่ส่วนแยกอุบลรัตน์ ให้การต้อนรับการตรวจ