กิจกรรมเรารักขอนแก่น ครั้งที่ ๔/๒๕๕๕ Print
Written by Administrator   

นายประวิตร บรรจงการ รก.หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการที่ดินสจ.ขอนแก่น และชาวดินขอนแก่นเข้าร่วมงาน กิจกรรมเรารักขอนแก่น ครั้งที่ ๔/๒๕๕๕ โดยมีนายสมบัติ  ตรีวัฒน์สุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในการจัดงาน เรารักขอนแก่น ที่สำนักงานแขวงการทางขอนแก่นที่ ๑ มีหัวหน้าส่วนหน้าส่วนราชการและภาคเอกชนและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างหน่วยงานราชการ, รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชนด้วยกัน เมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๕