ประชุมข้าราชการ-ลูกจ้าง สจ.ขอนแก่น ครั้งที่ ๑ Print
Written by Administrator   
ระชุมข้าราชการ-ลูกจ้าง สจ.ขอนแก่น ครั้งที่ ๑ นายวิโรจน์ เตชะจันตะ เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น ได้ประชุมข้าราชการ-ลูกจ้าง มอบแนวทางในการการปฏิบัติงาน  รวมทั้งการขอทราบความต้องการของข้าราชการ-ลูกจ้างทุกคน  ท้ัายสุดท่านได้ขอให้ทุกคน "ปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบ" เมื่อวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๕ เวลาประมาณ ๑๗.๐๐ น. ณ ฝ่ายรังวัด สำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น