ร่วมพิธีถวายราชสดุดีเนื่องในวันฉัตรมงคล ๒๕๕๕ Print
Written by Administrator   
นายวิโรจน์ เตชะจันตะ เ้จ้าพนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น นำคณะชาวดินขอนแก่น ร่วมพิธีถวายราชสดุดีเนื่องในวันฉัตรมงคล ๒๕๕๕ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแ่ก่นเป็นประธาน  เมื่อวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ณ ศาลาประชาคมจังหวัดขอนแก่น