จังหวัดเคลื่อนที่ อ.แวงใหญ่ Print
Written by Administrator   

จังหวัดเคลื่อนที่ ณ วัดหิมาลัย ม.๑๐ ต.โนนสะอาด อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น นายสมบัติ  ตรีวัฒน์สุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธาน โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน และ นายประวิตร บรรจงการ รก.หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการที่ดิน พร้อมด้วย นายเดชา ดาวศรประศาสน์ เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น สาขาพล และนายวิรัตน์ พรหมบุตร รก.เจ้าพนักงานที่ดินอำเภอแวงใหญ่ ร่วมจัดบูทกิจกรรมให้บริการและแก้ไขปัญหาแก่ประชาชนแบบเบ็ดเสร็จในพื้นที่ด้วย เมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๕ เวลาประมาณ ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น.