คลินิกคอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ ที่สาขาพระยืน Print
Written by Administrator   
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพเทคโนโลยีและอุปกรณ์เพื่อความสัมฤทธิ์ผลของงาน(คลินิกคอมพิวเตอร์เคลื่อนที่) ที่สาขาพระยืน นายยรรยงค์  เสาร่อน ตำแหน่งพนักงานพิมพ์ เจ้าหน้าที่โครงการฯ ได้ดำเนินการตรวจเช็ค-ซ่อม-แก้ไขปัญหาคอมพิวเตอร์และ อุปกรณ์ดังนี้. ๑.สัญญาณเสียงเรียกคิวไม่มีเสียง ๒.เชื่อมสายจากกล่องควบคุมวงจรไปยังจุดเค้าน์เตอร์กดบัตรเรียกคิว ๓. สอนแนะการ update และสแกนไวรัส ฯลฯดยมีนางรัชนี หอวิจิตร เจ้าพนักงานที่ิดินจังหวัดขอนแก่น สาขาพระยืนและเจ้าหน้าที่สาขาพระยืน แจ้งปัญหาที่ขัดข้อง เมื่อวันศุกร์ที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๕๕

ซ่อม-เชื่อมสายสัญญาณจากกล่องควบคุมวงจรบัตรคิวไปยังกริ่งกดบัตรคิวช่องบริการที่เค้าน์เตอร์บริการ

สอนแนะการ update antivirus และการสแกนไวรัส ให้เป็นประจำและสม่ำเสมอทุกวัน