หัวหน้าผู้ตรวจราชการ ตรวจราชการ สจ.ขอนแก่น Print
Written by Administrator   
นายปราโมทย์ ยามาลี หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมที่ดิน และผู้ตรวจราชการกรมที่ดิน เขตตรวจราชการที่ ๙ เข้าตรวจราชการในเขตพื้นที่ สจ.ขอนแก่น / สาขา /ส่วนแยก และอำเภอ เมื่อวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๕ เวลาประมาณ ๑๓.๐๐ น. ณ สจ.ขอนแก่น