โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ Print
Written by Administrator   

นายวิโรจน์ เตชะจันตะ เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานเปิด โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การถ่ายทอดตัวชี้วัดและเป้าหมายการปฏิบัติราชการสู่ระดับบุคคล ซึ่งมีเจ้าฯสาขาชุมแพ, เจ้าฯสาขาหนองเรือ, เจ้าหน้าที่บริหารงานที่ดินอำเภอ, หัวหน้าฝ่ายอำนวยการสาขา/ส่วนแยก และเจ้าหน้าที่หน้าที่ที่รับผิดชอบเข้าร่วมประชุม จำนวน ๓๐ คน  ในวันเสาร์ที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น