คลินิกคอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ ที่สาขาหนองสองห้อง Print
Written by Administrator   
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพเทคโนโลยีและอุปกรณ์เพื่อความสัมฤทธิ์ผลของงาน(คลินิกคอมพิวเตอร์เคลื่อนที่) ที่สาขาหนองสองห้อง นายเอกชัย ชัยเจริญ เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ชำนาญงาน และนายยรรยงค์  เสาร่อน พนักงานพิมพ์ เจ้าหน้าที่โครงการฯ ได้ดำเนินการตรวจเช็ค-ซ่อม-แก้ไขปัญหาคอมพิวเตอร์-อุปกรณ์และระบบคิวบริการกรมที่ดิน ดยมีนายปราโมทย์ สนบ้านเกาะ เจ้าพนักงานที่ิดินจังหวัดขอนแก่น สาขาหนองสองห้องและเจ้าหน้าที่สาขาหนองสองห้อง แจ้งปัญหาคอมพิวเตอร์ที่ขัดข้อง เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๕