ตรวจราชการประจำปี ๒๕๕๕ สอ.บ้านแฮด Print
Written by Administrator   

คณะตรวจราชการประำจำปี สำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น ตรวจราชการ ที่สำนักงานที่ดินอำเภอบ้านแฮด เมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๕ โดยมี นายพิษณุ ทูลธรรม เจ้าพนักงานที่ดินอำเภอบ้านแฮดพร้อมเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับการตรวจ