บันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพรฯ Print
Written by Administrator   
นายวิโรจน์ เตชะจันตะ เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และเป็นวันแม่แห่งชาติ เมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องแสดง อาคารสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ขอนแก่น ถนนมิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น