โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา มหาราชินี Print
Written by Administrator   
โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา มหาราชินี ที่หมู่บ้านเหล่าเกวียนหัก หมู่ที่ ๕ ตำบลบ้านทุ่ม อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น โดยมีนายวิโรจน์ เตชะจันตะ เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น,นายประวิตร บรรจงการ หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการที่ดิน, เจ้าฯสาขาหนองเรือ,เจ้าฯสาขาบ้านฝาง พร้อมเจ้าหน้าที่ชาวดินขอนแก่น ร่วมกับผู้นำท้องถิ่นและชาวบ้านปลูกต้นยางนา จำนวน ๘๐ ต้น เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๕ เวลาประมาณ ๑๐.๐๐ น. <ดาวน์โหลด รูปภาพ >