ประชุมข้าราชการ-ลูกจ้าง สจ.ขอนแก่น ครั้งที่ ๔ Print
Written by Administrator   
ระชุมข้าราชการ-ลูกจ้าง สจ.ขอนแก่น ครั้งที่ ๔ นายวิโรจน์ เตชะจันตะ เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น ได้ประชุมข้าราชการ-ลูกจ้าง เพื่อเร่งรัดงานทางด้านฝ่ายทะเบียนที่ได้รับนโยบายมาจากกรมที่ดินให้แล้วเสร็จทันตามกำหนด  ตลอดจนกำชับให้ทุกกลุ่มฝ่ายดำเนินงานของตัวให้แล้วเสร็จ หากมีข้อขัดข้องให้รายงานเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดเพื่อแก้ไขปัญหาสั่งการ เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๕ เวลาประมาณ ๑๗.๐๐ น. ณ ฝ่ายรังวัด สำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น