พิธีมอบหนังสืออนุญาตให้ใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐ อ.หนองนาคำ Print
Written by Administrator   
นายพยัต ชาญประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธาน พิธีมอบหนังสืออนุญาตให้ใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐเป็นการชั่วคราว จำนวน ๘๕ แปลง  ตามโครงการจัดที่ดินของรัฐขจัดความยากจน แปลง "โคกบักหำสาธารณประโยชน์" ณ ศาลาวัดศรีสุมัง บ้านกุดธาตุน้อย หมู่ที่ ๕ ตำบลกุดธาตุ อำเภอหนองนาคำ จังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาาคม ๒๕๕๕