ประชุมประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๕๕ Print
Written by Administrator   

ประชุมประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๕๕ นายวิโรจน์ เตชะจันตะ เจ้าพนักงาานที่ดินจังหวัดขอนแก่น ประชุมเจ้าสาขา/ที่ดินอำเภอ/หัวหน้ากลุ่ม/หัวหน้าฝ่าย/ศูนย์เดินสำรวจออกโฉนดที่ดิน เมื่อวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๕ เวลาประมาณ ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น