ประชุมคณะกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัดขอนแก่น Print
Written by Administrator   

นายสมบัติ ตรีวัฒน์สุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธาน ประชุมคณะกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัดขอนแก่น ซึ่งมีโครงการพิจารณาจัดสรรที่ดินดังนี้ ๑.โครงการหมู่บ้านสินธารา ๒.โครงการหมู่บ้านเซ็นทารา เมื่อวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๕ เวลาประมาณ ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น