โครงการตรวจสอบและปรับปรุงข้อมูลทะเบียนที่ดิน Print
Written by Administrator   
นายสาโรช โนนศรีชัย หัวหน้าฝ่ายทะเบียน สำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น ตรวจ เร่งรัดให้เจ้าหน้าที่รีบดำเนินการตามโครงการตรวจสอบและปรับปรุงข้อมูลทะเบียนที่ดินให้แล้วเสร็จทันตามที่กรมที่ดินได้กำหนด คาดว่า การดำเนินการจะเสร็จตามที่กำหนด ณ ห้องประชุมสำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น เมื่อ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๕