ชาวดินขอนแก่น ขอแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ปี ๒๕๕๕ Print
Written by Administrator   

นายวิโรจน์ เตชะจันตะ เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ปี ๒๕๕๕ ดังนี้.- .นายคำผล พิมล ตำแหน่งพนักงานสถานที่ สจ.ขอนแก่น สาขาแวงน้อย ๒.นางอัมพร พัฒนเสวี ตำแหน่งเจ้าพนักงานที่ดินชำนาญงาน สจ.ขอนแก่น(ช่วยฯ) ๓.นางนิพร ปฏิทัศน์ ตำแหน่งเจ้าพนักงานที่ดินชำนาญงาน สจ.ขอนแก่น(ช่วยฯ) และ ๔.นางอุทุมพร ธนานันต์ ตำแหน่งเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น สาขาน้ำพอง นงานมีทั้งเพื่อนพ้อง น้องพี่และญาติ ๆ มาร่วมงานกันอย่างคับคั่ง อีกทั้งการแสดงที่ตื่นตาตื่นใจ พิธีกรสัมภาษณ์สุดประทับใจในวันนั้น สุดท้ายชื่นมื่นทั้งผู้เกษียณและผู้มาร่วมงาน เมื่อ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๕ ณ โรงแรมราชาวดีแอนด์รีสอร์ท จ.ขอนแก่น <<<ดู-โหลดรูปถ่ายในงาน>>>