สำนักงานที่ดินอำเภอเขาสวนกวาง ติดตั้งโปรแกรมพิมพ์ใบเสร็จฯด้วยระบบคอมพิวเตอร์ Print
Written by Administrator   
นายศิระ ศรีชุณหเดช เจ้าพนักงานที่ดินอำเภอเขาสวนกวาง, นายสุภาพ อนุวัฒน์ศิริกุล เจ้าพนักงานที่ดินชำนาญงาน สำนักงานที่ดินอำเภอเขาสวนกวาง เรียนการใช้โปรแกรมพิมพ์ใบเสร็จรับเงินด้วยระบบคอมพิวเตอร์ โดยมี นายเอกชัย ชัยเจริญ เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ชำนาญงาน และนายยรรยงค์ เสาร่อน พนักงานพิมพ์ ผู้ช่วยสอนแนะ ดำเนินการติดตั้งโปรแกรม Land2009 และสอนแนะขั้นตอน-ทดลองการใช้โปรแกรม เมื่อวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๕