อยู่ดีมีแฮง ฮักแพงกันไว้ Print
Written by Administrator   
นายวิโรจน์ เตชะจันตะ เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยเจ้าฯสาขาและชาวดินขอนแก่น อวยพรเนื่องในวันคล้ายวันเกิด นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น โดยได้มอบกระเช้าผลไม้เพื่อให้ท่านมีสุขภาพแข็งแรง อยู่ดีมีแฮง ปกครองเมืองขอนแก่น ให้เจริญรุ่งเรืองตลอดไป