ประชุมข้าราชการ-ลูกจ้าง สจ.ขอนแก่น Print
Written by Administrator   
ระชุมข้าราชการ-ลูกจ้าง สจ.ขอนแก่น นายวิโรจน์ เตชะจันตะ เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น ได้ประชุมข้าราชการ-ลูกจ้าง เพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับแผน-นโยบายของกรมที่ดินและรัฐบาล ในปี ๒๕๕๖ ที่จะดำเนินการเป็น "ศูนย์ข้อมูลที่ดินและแผนที่แห่งชาติ" ให้ทุกฝ่ายเร่งรัดงานให้แล้วเสร็จทันตามนโยบาย  ตลอดจนกำชับให้ทุกกลุ่มฝ่ายดำเนินงานของตัวเองให้แล้วเสร็จ หากมีข้อขัดข้องให้รายงานเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดเพื่อแก้ไขปัญหาต่อไป เมื่อวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๕ เวลาประมาณ ๑๗.๐๐ น. ณ ฝ่ายรังวัด สำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น