แสดงความยินดีกับ รมช.กระทรวงศึกษาธิการ Print
Written by Administrator   
นายวิโรจน์ เตชะจันตะ เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น แสดงความยินดีกับท่าน เสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งได้เดินทางมาปฏิบัติราชการในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๕