ประชุมคณะกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัดขอนแก่น Print
Written by Administrator   

นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธาน ประชุมคณะกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัดขอนแก่น ครั้งแรก ซึ่งมีโครงการพิจารณาจัดสรรที่ดิน มีจำนวน ๗ โครงการ ดังนี้ ๑.โครงการประตูน้ำขอนแก่น๑ ๒.โครงการประตูน้ำขอนแก่น๒ ๓.โครงการหมู่บ้านซิตี้ ปาร์ค๑ ๔.โครงการหมู่บ้านซิตี้ ปาร์ค๒ ๕.โครงการหมู่บ้านเดอะเฮอริเทจ ๖.โครงการหมู่บ้านแก่นนครออฟฟิตปาร์ค๑ และ ๗.โครงการหมู่บ้านเซนทาราวิลล์ ม.ภาค เมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๕ เวลาประมาณ ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น