จังหวัดเคลื่อนที่ อ.บ้านฝาง Print
Written by Administrator   

จังหวัดเคลื่อนที่ ณ วัดท่าประชุม หมู่ที่ ๔ ต.หนองบัว อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธาน โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน และ นางคนิดา แสนสงค์ เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น สาขาบ้านฝาง พร้อมด้วยชาวดินบ้านฝาง ร่วมจัดบูทกิจกรรมให้บริการและแก้ไขปัญหาแก่ประชาชนแบบเบ็ดเสร็จในพื้นที่ด้วย เมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๕ เวลาประมาณ ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น.