ตรวจราชการประจำปี ๒๕๕๕/๓ สาขาหนองเรือ Print
Written by Administrator   

นายวิโรจน์ เตชะจันตะ เจ้าพนักงาที่ดินจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยคณะตรวจราชการประำจำปี สำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น ได้ตรวจราชการประจำปี#๓,๔ ที่ สำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น สาขาหนองเรือ,สาขาบ้านฝาง เมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๕๖ โดยมี นางทองพูน สานติตะ เจ้าพนักงานที่ดินอาวุโส (รก.) จพด.(สาขา),นางคนิดา แสนสงค์ เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น สาขาบ้านฝาง และชาวดินหนองเรือ,บ้านฝาง ให้การต้อนรับ-การตรวจ