ตรวจราชการประจำปี ๒๕๕๕/๔ สาขาบ้านฝาง Print
Written by Administrator   

นายวิโรจน์ เตชะจันตะ เจ้าพนักงาที่ดินจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยคณะตรวจราชการประำจำปี สำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น ได้ตรวจราชการประจำปี#๔ ที่ สำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น สาขาบ้านฝาง เมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๕๖ โดยมี นางคนิดา แสนสงค์ เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น สาขาบ้านฝาง และชาวดินบ้านฝาง ให้การต้อนรับ-การตรวจ