ตรวจราชการประจำปี ๒๕๕๕/๖ สอ.ซำสูง Print
Written by Administrator   

นายวิโรจน์ เตชะจันตะ เจ้าพนักงาที่ดินจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยคณะตรวจราชการประำจำปี สำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น ได้ตรวจราชการประจำปี#๖ ที่ สำนักงานที่ดินอำเภอซำสูง เมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๖ โดยมี นายศุภไชย ตุ้งสวัสดิ์ เจ้าพนักงานที่ดินอำเภอซำสูง ให้การต้อนรับ-การตรวจ