สำนักงานที่ดินอำเภอเปือยน้อย ติดตั้งโปรแกรมพิมพ์ใบเสร็จฯด้วยระบบคอมพิวเตอร์ Print
Written by Administrator   
นายเอกชัย ชัยเจริญ เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ชำนาญงานและนายยรรยงค์ เสาร่อน พนักงานพิมพ์ เจ้าหน้าที่คลินิกคอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ สจ.ขอนแก่น  ดำเนินการติดตั้งและสอนแนะขั้นตอน-การใช้โปรแกรมพิมพ์ใบเสร็จรับเงินด้วยระบบคอมพิวเตอร์ โดยมีนางพรนภัส  วิชัยธรรม เจ้าพนักงานที่ดินอำเภอเปือยน้อย, นายบรรพต แปลยาว พนักงานสถานที่ เรียนรู้และใช้โปรแกรมจริง  เมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖