ประชุมข้าราชการ-ลูกจ้าง สจ.ขอนแก่น Print
Written by Administrator   
ระชุมข้าราชการ-ลูกจ้าง สจ.ขอนแก่น นายวิโรจน์ เตชะจันตะ เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น ได้ประชุมข้าราชการ-ลูกจ้าง เพื่อแจ้งข้อราชการสำคัญ ๆ ให้รับทราบ ถือปฏิบัติ และให้ติดตามเร่งรัดงานค้าง พร้อมทั้งหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย รายงานผลการปฏิบัติงานของแต่ละแห่ง เมื่อวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๖ เวลาประมาณ ๑๗.๐๐ น. ณ ฝ่ายรังวัด สำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น