ตรวจราชการประจำปี ๒๕๕๖/๙ สอ.แวงใหญ่ Print
Written by Administrator   

นายวิโรจน์ เตชะจันตะ เจ้าพนักงาที่ดินจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยคณะตรวจราชการประจำปี สำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น ได้ตรวจราชการประจำปี#๙ ที่ สำนักงานที่ดินอำเภอแวงใหญ่ เมื่อวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๖ โดยมี นายวิรัตน์ พรหมบุตร รก.เจ้าพนักงานที่ดินอำเภอแวงใหญ่ ให้การต้อนรับ-การตรวจ