ตรวจราชการประจำปี ๒๕๕๖/๑๐ สาขาแวงน้อย Print
Written by Administrator   


นายวิโรจน์ เตชะจันตะ เจ้าพนักงาที่ดินจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยคณะตรวจราชการประจำปี สำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น ได้ตรวจราชการประจำปี#๑๐ ที่ สำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น สาขาแวงน้อย เมื่อวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๖ โดยมี นายพงษ์สุวัจน์ ไชยต้นเทือก เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น สาขาแวงน้อย ให้การต้อนรับ-การตรวจ